Werkwijze

Kindercounselling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding voor kinderen en jongeren. Hierbij wordt uw kind ondersteund en begeleid bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in zijn/haar leven. Hieronder mijn werkwijze:

Eerste contact

Eerste contact

Het eerste contact zal per telefoon of e-mail gaan.
We kunnen telefonisch kennismaken maar we kunnen ook een face-to-face kennismakingsgesprek plannen waarin ik iets kan vertellen over mijzelf en waar jullie als ouders vragen kunnen stellen en kunnen vertellen waar jullie tegen aanlopen.
Mochten jullie vertrouwen in mij en mijn werkwijze hebben dan plannen we een vervolgafspraak.

Intakegesprek

Intakegesprek

Vooraf ontvangen jullie als ouders een intakeformulier zodat ik een zo compleet mogelijk beeld van de situatie krijg. Dit formulier kan per e-mail of per post, ingevuld, naar mij teruggestuurd worden. Vervolgens plannen we een afspraak om dit formulier samen door te nemen eventuele vragen te bespreken. Op die manier kunnen we samen de hulpvraag vaststellen. Hiermee kan ik beoordelen of uw kind bij mij op de juiste plek zit. In sommige gevallen verwijs ik door naar collega’s of andere hulpverleners.
Vooraf is het vaak moeilijk te zeggen hoeveel sessies er nodig zijn. Meestal ligt dit tussen de 3 en 8 maanden.

Totale behandeling

Totale behandeling

TDe totale behandeling is verdeeld in drie fases. Tijdens de eerste fase wordt er gewerkt aan het opbouwen van een vertrouwensband en het observeren.
De tweede fase is de behandel fases en de laatste fase wordt er toegewerkt naar het afscheid nemen.

Ik ben geregistreerd counsellor bij de beroepsvereniging ABvC. Hierdoor bestaat er de mogelijkheid dat uw zorgverzekering een vergoeding verstrekt, informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Daarnaast werk ik samen met RHVspel.  Zelf heb ik vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet contracten met alle 12 Twentse gemeenten. Met een verwijzing van wijkcoach/jeugdconsulent van de gemeente of huisarts neemt de gemeente de kosten voor de behandeling op zich.

Informatiegesprek / Kennismakingsgesprek is Gratis

Intakegesprek : Per gesprek +/ – 60 min:  kosten € 75,-

Sessie : Per sessie zijn de kosten € 75,-

Elke maand ontvangt u een factuur die binnen 14 dagen betaalt dient te worden. De kosten zijn inclusief voorbereiding en materialen.

Kind&COach Linda is aanbesteed bij de 12 gemeenten in Twente. Dit houdt in dat er voor de inwoners uit Twente vaak financiering mogelijk is vanuit het gemeentelijk budget.