Het belangrijkste doel van Parallel Solo Ouderschap is het streven naar een wereld waarin
kinderen kunnen opgroeien in een liefdevolle, veilige, en harmonieuze omgeving, zelfs
als hun ouders niet meer samen zijn en de conflicten hoog oplopen.

Wanneer ouders de moeilijke beslissing nemen om uit elkaar te gaan, wordt het leven van
henzelf en vooral dat van hun kinderen helemaal overhoop gehaald. De scheiding brengt
intense emoties met zich mee, veroorzaakt onzekerheid, verwarring en kan een grote impact
hebben op het leven van alle betrokkenen, met ingrijpende gevolgen.
In sommige gevallen kalmeert de storm na verloop van tijd, maar er zijn momenten
waarop dit niet gebeurt. Wanneer conflicten de overhand blijven houden en het
ouders blijft meesleuren, spreken we van een hoog conflictscheiding of complexe
scheiding. Ouders en kinderen vinden geen rust waardoor de relaties onder
enorme druk komt de staan, waar wantrouwen heerst en iedereen op zijn hoede is.
Het is schadelijk voor kinderen om in deze omgeving op te groeien, terwijl ouders
zich uitgeput en gefrustreerd voelen.
Hulpverleners proberen vaak ouders bij elkaar te brengen om afspraken te maken,
maar dit leidt vaak tot meer conflicten en soms tot geen enkele oplossing.

Parallel (solo) ouderschap ook wel bekend als ‘goed genoeg’ ouderschap, is een benadering
die door ongeveer de helft van de ouders wordt gekozen. In deze situatie is er minimaal
overleg tussen de ouders en soms zelfs helemaal geen communicatie. De nadruk verschuift
van het gezamenlijk ouderschap naar individueel ouderschap, wat resulteert in een
verminderd aantal conflicten en een kalme en stabiele omgeving voor de kinderen.
Om de overgang van een conflictueuze ouderrelatie (onrust) naar parallel (solo)
ouderschap (rust) te bereiken, wordt een denkbeeldige muur opgetrokken tussen de
twee ouders, en verschuift de focus van het conflict, naar de verbinding tussen ouder
en kind. Dit kan worden bereikt door middel van Parallel Ouderschap (PO), waarbij
elke ouder afzonderlijk wordt begeleid in dit proces. Elke ouder krijgt een eigen coach/
hulpverlener en lopen de processen echt parallel aan elkaar.
Als je geïnteresseerd bent in het verkennen van Parallel Solo Ouderschap als een
optie voor jouw gezin, neem dan gerust contact met mij op. Ik sta klaar om al je
vragen te beantwoorden en je te begeleiden naar het pas van harmonie in
ouderschap.