Het Mattenspel is een mooi spel voor kinderen en ouders in een scheidingssituatie en ook voor pleeggezinnen. Het spelmateriaal is beeldend en kleurrijk. Kinderen zijn lekker in beweging en al spelend leggen ze hun leefwereld op de grond neer. Voor jongeren en ouders is er een tafelversie.

Het Mattenspel geeft in een korte tijd veel inzicht hoe het kind of de ouder de situatie ervaart.