In deze veeleisende hectische maatschappij is het vaak moeilijk om staande te blijven en het risico is dan best groot dat kinderen en jongeren zichzelf verliezen; om vervolgens tegen problemen aan te lopen waar ze zich geen raad mee weten.
Als Kindbehartiger & Kinder- en GezinsCounsellor kan ik, op een oplossingsgerichte manier, kinderen en jongeren helpen weer in zichzelf te geloven zodat ze vol vertrouwen hun eigen weg hervatten en de toekomst weer zonnig tegemoet zien.
Het is en blijft prachtig om te ervaren hoe kinderen transformeren van een vaak kwetsbaar persoontje naar een veel sterker en bewuster kind dat vervolgens de wereld weer aan kan. Het is verbazingwekkend om te zien dat kinderen over een enorme kracht en flexibiliteit beschikken.

We willen u informeren dat ons praktijk normaal gesproken werkt met wachtlijsten voor afspraken. Echter, op dit moment  is er geen wachtlijst van toepassing.

Bij het probleemoplossend vermogen is het de kunst om moeilijkheden te omzeilen, obstakels te overwinnen en iets te doen met geloof in het eigen succes waar het om gaat als we het over het zelfvertrouwen hebben.

Linda van Zenden (Kindbehartiger & Kinder- en GezinsCounsellor)