Ik ben als Register Counsellor aangesloten bij de Algemene Beroepsvereninging voor Counselling (ABvC)

De ABvC staat voor het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk. Daarom stelt ABvC eisen aan haar leden om kwaliteit te kunnen waarborgen. Kijk voor meer informatie op www.abvc.nl.