Wat als je er als ouders alles al aan hebt gedaan om je vraagstuk op te lossen en hebben de tips en trucs niet voor een blijvende oplossing gezorgd, dan kan het zijn dat er iets speelt op een diepere laag. Een opvoedopstelling laat snel zien wat de werkelijke oorsprong van je vraagstuk is.

Mogelijk spelen gebeurtenissen uit je gezin van herkomst of zelfs verder in je familiegeschiedenis, nog steeds een belastende rol. Dankzij de opstelling zal jij als ouder wél herkennen wat jijzelf en je kind nodig hebben om blijvend iets aan de situatie te veranderen.

Een opstelling is gebaseerd op de traditionele ‘familieopstelling’ en werkt heel eenvoudig. Kinderen zullen hierbij niet aanwezig zijn en blijven onbelast.
We onderzoeken samen kort je vraag: waar worstel je mee, waarin wil je verandering aanbrengen? Vervolgens breng je dit in beeld. Je kiest voor elk gezinslid, inclusief jezelf, een vloertegel en legt deze op de vloer neer. Je hoeft alleen maar te kijken naar het plaatje dat je hebt neergelegd en te voelen wat er gebeurt. Je zult versteld staan van de kracht van deze ervaring. Je zult inzicht krijgen in je vraagstuk op een dieperliggende (emotionele) laag. Zo zullen de puzzelstukjes op zijn plaats vallen en wordt ‘vanzelf’ helder wat je als ouder te doen staat.