Kindercounseling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding voor kinderen en jongeren.

Hierbij wordt uw kind ondersteund en begeleid bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in zijn/haar leven.

Ik werk vooral oplossingsgericht; we gaan samen ontdekken waar de knelpunten zitten en onderzoeken welke vaardigheden ervoor nodig zijn om geen of minder hinder te ondervinden van hun problemen.

Mijn interesse gaat altijd uit naar de persoon achter het gedrag. Hierin ben ik niet oordelend en heb ik een hart voor mensen en kinderen, vooral die mensen en kinderen die vast neigen te lopen of inmiddels al vast zijn gelopen.
Ik vind het geweldig en een eer om een tijdje met kinderen, ouders en/of gezinnen op te mogen trekken, ze te leren kennen, hun vertrouwen te krijgen om samen te ontdekken welke kwaliteiten ze hebben en deze (soms onderontwikkelde) kwaliteiten te ontwikkelen en in te zetten. Hierbij wil ik graag hen helpen om hun eigen oplossingen te zoeken zodat ze hun doel kunnen bereiken.

Het systeem waar ik mee werk gaat ervan uit dat alles met elkaar samenhangt; het gezin, de leefgemeenschap, familie, school, sport e.d. Ieder mens is geboren met een natuurlijke behoefte zichzelf te ontplooien. Hier is een veilige en stimulerende leeromgeving voor nodig. Kinderen gaan hun ambities vervullen en hun talenten en kwaliteiten ontwikkelen als ze zich gewaardeerd en geborgen voelen. Het gebeurt soms dat door wat voor reden dan ook een kind vastloopt.

Ik kan, als counsellor, kinderen maar ook de ouders hopelijk net dat steuntje in de rug geven dat ze nodig hebben. Ik ga oplossingsgericht te werk en ga ervan uit dat ieder mens oplossingen voor het probleem in zichzelf voor handen heeft. Hierbij gaan we de sterke en positieve kwaliteiten van de kinderen en opvoeders inzetten om de minder ontwikkelde vaardigheden te versterken. Het mooie is dat deze positieve veranderingsbenadering net dat ene kleine stapje in de goede richting kan bewerkstelligen dat voldoende is om een groot proces van verandering in gang te zetten. Ik zal geen kant-en-klare instructies geven, mijn bedoeling is dat het kind/ de jongere zijn eigen ideeën en oplossingen bedenkt.

Eén van de behandelvormen die ik gebruik met kinderen tussen vier en twaalf jaar is speltherapie. Tijdens spel kan een kind ontspannen en op een veilige manier zijn gedachten, gevoelens en wensen uiten en gebeurtenissen verwerken. Door mee te spelen kan er doelgericht het spel van het kind positief beïnvloeden. Het kind doet zo nieuwe ervaringen op waardoor het emotioneel en cognitief nieuwe inzichten verwerft. Zo worden problemen die hun ontwikkeling belemmeren, verholpen of verminderd en vindt er gedragsverandering plaats.

Mijn praktijk is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zandtafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, etc.