Tijdens spel kan een kind ontspannen en op een veilige manier zijn gedachten, gevoelens en wensen uiten en gebeurtenissen verwerken. Door mee te spelen kan er doelgericht het spel van het kind positief beïnvloeden. Het kind doet zo nieuwe ervaringen op waardoor het emotioneel en cognitief nieuwe inzichten verwerft. Zo worden problemen die hun ontwikkeling belemmeren, verholpen of verminderd en vindt er gedragsverandering plaats. Mijn praktijk is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zandtafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, etc.