En ben ik geregistreerd bij het SKJ. Het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector.

Mijn registratienummer is 140021871

Hiermee voldoe ik aan de wettelijke kwaliteitseisen voor jeugdhulp.