Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Waar ze wel voor kunnen kiezen is een goede manier om moeilijke dingen te verwerken en hoe je met moeilijke situaties omgaat. Deelname aan KIES kan kinderen hulp bieden bij het zelf leren omgaan met de voor hen zo veranderde situatie. Kinderen leren de scheiding te begrijpen, vanuit verschillende perspectieven de scheiding te bekijken en te kiezen voor eigen gedachten, gevoel, gedrag en handelen.

KIES-coach begeleiding is voor kinderen in het basisonderwijs groep 4 t/m 8 en Kies – groep voor jongeren in het middelbaar onderwijs.

Door middel van spel, creatieve werkvormen en / of gesprek doorlopen kinderen met leeftijdsgenoten een speciaal voor hen ontwikkeld programma over het proces van de scheiding.

Onderzoek, door de universiteit Utrecht, o.l.v. Ed Spruijt heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding, kinderen lekkerde in hun vel komen te zitten en de communicatie tussen kind en ouder verbetert en daardoor ook het contact met beide ouders. Als blokkades in een vroeg stadium worden opgeheven, zullen de problemen minder opstapelen en zullen kinderen minder gestoord worden in hun dagelijkse ontwikkeling.
Bij KIES, op school, komen we in een klein groepje 8 keer een uur bij elkaar, met twee gespecialiseerde KIES-coaches. Vooraf zal er een informatieavond zijn voor ouders en na afloop een evaluatieavond
KIES voor mij ! Individuele begeleiding op maat.

KIES-Omgangsbegeleiders


Met KIES- Omgangsbegeleiding heeft een ouderschapsplan meer kans van slagen.
KIES biedt de mogelijkheid om kinderen van gescheiden ouders een stem te geven en hun eerste emoties te delen. Er zijn vier bijeenkomsten waarin je kind individueel of samen met lotgenoten hun emoties, gedachten en zorgen delen, elkaar tips geven en handvatten krijgen over hoe ze kunnen omgaan met alle veranderingen. Naast eigen beleving wordt de omgangsregeling besproken en geleerd hoe te communiceren over wat voor hen moeilijk of onduidelijk is. De zorgen, vragen en wensen van de kinderen worden besproken in een oudergesprek over de omgangsregeling.

KIES-gescheiden opvoeding

Opvoeden na een scheiding betekent een omschakeling voor alle partijen.
Vragen als : Kan ik vader en moeder tegelijk zijn? Kunnen kinderen met verschillende regels omgaan? Enz.

  • Gespreksgroep gescheiden Opvoeden
  • Aandacht voor het samengesteld gezin.
  • Cursus Gescheiden Opvoeden
  • Themabijeenkomsten ‘Aandacht voor het samengestelde gezin”

Als KIES-coach ben ik ervan overtuigt dat de kinderen steun zullen vinden door KIES, maar ook de ouders. In een tijd waarin je veel moet verwerken, een nieuw leven moet op zien te bouwen, je vaak vol zit van verdriet en zorgen is het vaak moeilijk om er 100% voor je kind te zijn. Iets als KIES, waarin er een stuk met je kind meegelopen wordt kan als grote steun ervaren worden.

Binnenkort gaan we weer van start met nieuwe KIES-groepen, de gemeente Hengelo subsidieert. Dit houdt in dat uw kind geheel gratis kan deelnemen wel wordt er een kleine ouderbijdrage van €25,- gevraagd. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, mail dan naar aanmelden@kindencoachlinda.nl.